Przejdź do stopki

Majątek trwały

Treść

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Imielin. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje zarząd na czas określony nieruchomością gruntową zgodnie z zasadami określonymi w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość położona jest w Imielnie przy ul. Sapety 10 o powierzchni 5296 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 1503/82 objęta księgą wieczystą nr 21872 (km. 13 obręb Imielin).

Na nieruchomości znajduje się budynek dwukondygnacyjny murowany,  podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 1495 m2.

Budynek Przedszkola Miejskiego w Imielinie przy ul. Dobrej 2 obejmuje działkę nr 1450/368 o powierzchni 1376 m2 (nr księgi wieczystej: KA1L/0034529/4).

Na nieruchomości znajduje się budynek jednokondygnacyjny o powierzchni 406,20 m2.

Wartość majątku trwałego wynosi 7 372 011,26 zł.


 

1473